dimecres, 15 de novembre de 2006

QUÈ VOL DIR "XVR"?

Contracció de "XAVIER", amb la pelada horitzontalitat d'Occident, denota la "divina impaciència" del nostre personatge, vermell, com el foc que l'abrusava per dins. Planeja sobre uns signes japonesos, blancs com el silenci i verticals com la serena espiritualitat de l'Orient.

LA FRASE: "Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida?" Frase de l'Evangeli (Mt 16,26; Mc 8,36; Lc 9,25) que va provocar la conversió de Francesc Xavier.